Ytliga blodkärl ben

Ytliga blodkärl och ådernät finns i hudens yttersta lager och är vanligt förekommande på benen. Färgen på kärlen varierar mellan rödaktigt och blårött. Många upplever dessa kärl på benen som kosmetiskt besvärande.

De flesta utvidgade kärl går att behandla med Aethoxysklerol eller glycerol/lidocain, läkemedel som gör att kärlens väggar klibbar ihop, vilket i sin tur gör att kärlen successivt bleknar av. Denna process kan ta upp till tre månader. Oftast behöver man upprepa behandlingen för ett bra resultat.

Hur går det till?

Behandlingen är en skonsam metod som görs med mikroteknik. Med en mycket tunn och fin nål injiceras Aethoxysklerol eller glycerol/lidocain direkt i kärlet. Medlet har en lokalbedövande effekt men en kortvarig sveda kan upplevas. Omedelbart efter behandlingen blir det behandlade området rodnat och viss sveda och klåda kan kvarstå upp till ett par dagar.

Vanligtvis behöver behandlingen upprepas 2-4 gånger med 6-8 veckors intervall.

Behandlingar har gjorts världen över i många år. Biverkningar är mycket sällsynta.

På Skönhetscompaniet utförs behandling av ytliga ådernät och åderbråck av läkare eller specialistutbildad sjuksköterska.

Efter behandlingen

Använd gärna stödstrumpor  i minst två veckor.

De behandlade kärlen kan bli mer framträdande till en början och få en blåaktig eller gulbrun färgton som succesivt bleknar. Orsaken till en ökad färgton på kärlen efter behandling beror på att blodet i kärlen omvandlas till hemosiderin. Hemosiderin absorberas sedan långsamt av kroppen så att kärlen succesivt bleknar.

Du kan röra på dig som vanligt efter behandlingen men bör inte utöva kraftigare fysisk aktivet första veckan efter en behandling.

Vid enstaka tillfällen, färre än 5%, uppstår en brunaktig pigmentering av huden i anslutning till injektionsstället. Denna pigmentering beror på att det kvarliggande blodet har färgats in i vävnaden och s.k hemosiderininlagring eller hemosideros har uppstått. Pigmenteringen försvinner av sig självt och vanligtvis tar processen mellan 6 månader till 1 år allt i takt med att hudens celler byts ut på naturlig väg.

Försiktighet med att sola benen rekommenderas så länge det behandlade området är under läkning.

Har du tidigare behandlats för djup ventrombos eller äter blod-förtunnande medlel är behandlingen kontraindicerad.

Åderbråck

Åderbråck upp till en viss storlek kan också behandlas på ungefär samma sätt som ådernät. Skillnaden är man vispar upp Aethoxysklerol till ett äggviteliknande skum, som man injicerar och som lättare fäster i kärlväggarnar.

Oftast behövs bara en behandling och ev en påfyllning efter ca tre veckor. I bland uppstår det hårda och ömma knölar i det behandlade området som kan behöva att tömmas manuellt.

Viktigt är att bära stödstrumpor i minst två veckor efter behandlingen samt att undvika fysisk träning första veckan.

Priser

Ådernät och åderbråck

45-90 min          3500:- - 5500:-

 

Priset beror på hur mycket och hur utbredda kärlnäten/åderbråcken är. 
Exakt pris fastställs innan behandling.