Medical Piercing

Håltagning är, precis som all annan piercing, ett medicinskt ingrepp. Därför finns det all anledning att se till att det görs riktigt. Blomdahls koncept  Medical Ear- Nose- piercing är utvecklat utifrån medicinska aspekter, moderna teknologi och säkra material. Vi använder alltid sterila engångskasetter tillsammans med sk pistol, smycken i plast eller titan samt ger skriftligt skötselråd.
All form av piercing kräver målsmans tillstånd om man är under 18 år.
 

Öronhåltagning Öronhåltagning
(Klassisk örsnibb samt klassisk Helix)

1 hål     309:-

2 hål     459-

Inkl smycke.

Två hål samtidigt

På barn gör vi båda hålen samtidigt.

Näspiercing


Näspiercing  (enbart näsvinge)   
459

Inkl smycke.