Medical Piercing

Håltagning är, precis som all annan piercing, ett medicinskt ingrepp. Därför finns det all anledning att se till att det görs riktigt. Blomdahls koncept  Medical Ear- Nose- Navelpiercing är utvecklat utifrån medicinska aspekter, moderna teknologi och säkra material. Vi använder alltid sterila engångskasetter, smycken i plast eller titan samt skriftligt skötselråd.

Hos oss ingår alltid ett rengöringskit i priset.

All form av piercing kräver målsmans tillstånd om man är under 18 år.
 

Öronhåltagning Öronhåltagning

1 hål     199:-

2 hål      349:-

Inkl smycke & rengöringsservetter.

Två hål samtidigt

På barn gör vi båda hålen samtidigt.

Navelpiercing

Navelpiercing       750:-

Inkl smycke, rengöringsservetter samt skydd.

Näspiercing

Näspiercing      349:-

Inkl smycke & rengöringsservetter.